Hipnoza – Słownik Hipnotyczny

 • hipnoza slownik

  Hipnoza – Słownik

  Abreakcja – Wyładowanie emocjonalne, zazwyczaj związane z wcześniejszym bólem (emocjonalnym).

 • Afazja – W hipnozie uznawana za sztuczny somnambulizm, gdy osoba testowana traci z powodu rozluźnienia możliwość mowy.
 • Afirmacja – Pozytywne stwierdzenia mające na celu zmienić wewnętrzne oprogramowanie.
 • Autohipnoza – Hipnoza wywołana samoistnie przez osobę. Można ją osiągnąć poprzez odpowiednie ćwiczenia lub jako kotwice, która zostaje założona przez hipnotyzera by wywołać ja u klienta.
 • Część – Konkretna część charakteru osoby, z która można się kontaktować wprost w odłączeniu od wszystkich innych części.
 • Desensytyzacja, systematyczna desensytyzacja – Użycie wyobraźni lub halucynacji podczas regresji wieku w systematyczny sposób by pomóc osobie zwalczyć fobie lub lek.
 • Dystorsja czasu – Termin opisujący zmianę  postrzegania czasu w hipnozie, gdzie 20 minut może być odczuwane jak 5 i na odwrót.
 • Fiksacja wzroku – Sposób indukowania hipnozy za pomocą wpatrywania się w jakiś obiekt.
 • Frakcjonowanie – Technika polegająca na tym, ze osobę hipnotyzowana delikatnie wyprowadza się z transu by zaraz znacząco go pogłębić.
 • Hipnoanalgezja – Hipnotyczne zmniejszenie postrzegania bólu.
 • Hipnoanestezja – Hipnoza używana do wywołania poszczególnych składowych znieczulenia ogólnego:
  1. Zniesienia czucia
  2. Zniesienia świadomości
  3. Zniesienia odruchów z pola operacyjnego
  4. Rozluźnienia mięśni
 • Hipnotyczne rodzenie – Hipnoza i autohipnoza połączona w system by zapewnić kobiecie komfortowe i bezbolesne rodzenie bez użycia środków farmakologicznych.
 • Hipnoterapia – Hipnoza używana w terapii lub w samodoskonaleniu.
 • Hipnotyzer – Osoba będąca przewodnikiem, który kieruje inna osobę w trans hipnotyczny.
 • Hipnoza – Ominiecie funkcji krytycznej i ustanowienie akceptowalnego selektywnego myślenia.
 • Hipnoza sceniczna – Hipnoza używana tylko w celu rozbawienia publiczności. Hipnotyzerzy sceniczni wynaleźli wiele wspaniałych technik, które są używane do dzisiaj w hipnozie i hipnoterapii.
 • Ideomotoryczna odpowiedz – Odpowiadanie osoby na pytania poprzez ruchy palców.
 • Indukcja – technika która wprowadza (indukuje) reakcje hipnotyczna u danej osoby.
 • Kaskada sugestii – Technika używana by wzmocnić niezawodność sugestii. Szczególnie sugestii post-hipnotycznej. Użycie tej techniki kilkukrotnie (minimum 3 razy) powoduje wzmocnienie sugestii i czyni ja bardziej solidna.
 • Kotwiczenie – Ustanawianie kotwicy, która aktywowana wywołuje określone zdarzenie, zachowanie. Zdarza się to na co dzień w naszym życiu ale tez może być zasugerowane podczas hipnozy.
 • Naturalnie występująca hipnoza – Jakikolwiek czas, podczas którego występuje zwiększenie sugestywności w naturalnych warunkach np: śnienie dzienne.
 • Opór – Niechęć lub nieumiejętność klienta do podążania za instrukcjami, często wynikająca z błędnego rozumienia hipnozy lub leku przed nią.
 • Pogłębiacz – Wizualna, dźwiękowa lub kinestetyczna sugestia (technika) używana by zwiększyć, pogłębić poziom transu.
 • Pogłębianie – W hipnozie oznacza uzyskiwanie głębszego poziomu transu.
 • Prewiwifikacja – Termin opisujący przeniesienie klienta w prawdopodobna przyszłość w celu doświadczenia zmian wprowadzonych podczas hipnotycznej regresji wiekowej. Prewiwifikacja jest halucynacja i jest bardziej realna dla klienta niż wizualizacja lub wyobrażenie. Jest to wspaniały sposób by wzmocnić zmiany wytworzone podczas regresji. Wzmacnia pewność siebie i pozwala przećwiczyć nowe umiejętności lub zestawy zachowań.
 • Przekonywacze – Zazwyczaj ukryte testy, które użyte udowadniają klientowi ze jest zahipnotyzowany. Hipnotyzer oczekuje ze te testy zostaną zaliczone przez klienta, gdyż został on już przetestowany za pomoc ukrytych testów na głębszy stan hipnozy lub doświadczył fenomenu związanego z głębszym stanem hipnozy.
 • Regresja do poprzedniego wcielenia – Regresja do wyimaginowanego życia poprzedniego.
 • Regresja wieku – Podążając za instrukcjami hipnotyzera osoba cofa się w czasie do określonego wieku lub wydarzenia.
 • Regresja wieku z asocjowana – Regresja, która przezywamy mając widok z pierwszej osoby czyli widząc zdarzenia swoimi oczami.
 • Regresja wieku zdysocjowana – Regresja, która przezywamy mając widok z trzeciej osoby czyli oglądając zdarzenia jako obserwator.
 • Rewiwifikacja – Prawdziwa regresja wieku, w której klient jest zdolny by mieć halucynacje i przezywać ponownie przeszłe zdarzenia. Tutaj nie zachodzi udawanie lub przypominanie sobie zdarzenia ale ponowne doświadczanie go i jest bardzo realne dla klienta.
 • Rozmowa wstępna – Informacja udzielona by zwiększyć  umiejętność klienta do bycia zahipnotyzowanym, zazwyczaj pozwala zrozumieć popularne nieporozumienia związane z hipnoza jak i rozwiewa leki z nią związane.
 • Rozluźnienie – Uspokojony stan umysłu który jest optymalny, ale niekoniecznie potrzebny by uzyskać trans hipnotyczny.
 • Somnambulizm – Pierwotnie słowo to oznaczało w medycynie ” chodzących podczas snu ” i zostało to zaadoptowane przez profesje hipnotyzerów ze znaczeniem głębokiego transu hipnotycznego. Hipnoza zawdzięcza ten niefortunnie dobrany termin początkom hipnozy gdy była ona postrzegana jako sen, co zostało już dawno odrzucone jako nieprawda, jednak termin nadal jest powszechnie używany. Ten poziom transu jest wymagany by wytworzyć anestezje, prawdziwa, regresje wieku, terapie części. Testy na ten poziom transu to amnezja, halucynacje, anestezja. Somnambulizm można podzielić na trzy części: granice somnambulizmu, pełny somnambulizm, głęboki somnambulizm.
 • Stan Sichorta (stan ultra głęboki) – Odmienny stan świadomości uzyskiwany przy pomocy hipnozy. Wymaga osiągnięcia najpierw somnambulizmu następnie śpiączki. Stan ten charakteryzuje się zwiększona regeneracja tkanek i szybszym leczeniem.
 • Stare taśmy – Termin często używany by opisać wspomnienia, które są odtwarzane w wyobraźni w sposób, który wypływa na nasze zachowanie lub nastawienie.
 • Sugestia awersyjna – Sugestia, która podana podkreśla negatywne aspekty nawyku, jak np: zapalenie papierosa spowoduje, ze osoba poczuje się źle.
 • Sugestia dyrektywna – Sugestia dana jako komenda ” Weź głęboki oddech”.
 • Sugestia hipnotyczna – Jakiekolwiek stwierdzenie, akcja lub bodziec mający na celu wprowadzenie w hipnozę lub wykorzystanie zwiększonej sugestywności, która następuje w hipnozie poprzez podanie sugestii w celu np: schudnięcia, poprawy pewności siebie lub rzucenia palenia.
 • Sugestia niedyrektywna – Każda sugestia która nie jest dyrektywna.
 • Sugestia post hipnotyczna – Sugestia dana podczas transu, która ma działać po wyjściu z transu.
 • Śpiączka hipnotyczna ( Stan Esdaile’a ) –  Hipnotyczny stan użyty po raz pierwszy przez dr Esdaile’a by wytworzyć anestezje u swoich pacjentów zanim wynaleziono chemiczna anestezje. Poza uzyskaniem automatycznego znieczulenia, katatonii oraz bycia pośrednim stanem przed wejściem w stan ultra głęboki, ten stan świadomości nie służy niczemu innemu poza tym, ze jest wielce komfortowym stanem do przebywania w nim.
 • Terapia części –  Kompleksowa technika hipnotyczna, w której terapeuta rozmawia z rożnymi częściami umysłu, np. z wewnętrznym dzieckiem lub wewnętrznym dorosłym.
 • Trans –  Stan postrzegania zazwyczaj związany z relaksacja ciała i koncentracja umysłu, które są znacznie większe niż podczas normalnego stanu postrzegania.
 • Ukryte testy –  Jakakolwiek technika używana by określić poziom hipnozy (sugestywności) osiągniętej przez hipnotyzowanego, który nie będzie świadom tego, ze został własnie przetestowany i nie będzie świadom rezultatu tego testu.
 •  Ukryte testy są używane gdyż niepowodzenie mogłoby zmniejszyć pewność siebie klienta, a zmniejszenie tej pewności może powodować zmniejszenie poziomu sugestywności.
 • Umysł podświadomy – Część naszego umysłu, która odpowiada za wyobraźnię, emocje, zdolności artystyczne (i inne umiejętności) i która zajmuje się wieloma działaniami pozostającymi poza nasza świadomością, jak np. automatyczne funkcje naszych organów. Czasami jest porównywana do naszego wewnętrznego komputera.
 • Wybudzanie – Czynność wybudzania się  ze snu, która jest czymś innym niż wychodzenie z hipnozy. Hipnoza nie jest snem.
 • Wychodzenie – Proces powrotu do normalnego postrzegania na koniec sesji hipnotycznej.
 • Wydarzenie inicjujące – Zdarzenie w życiu osoby, które jest inicjatorem (katalizatorem) powstania problemu. Jest to zazwyczaj postrzeganie prowadzące do emocjonalnej odpowiedzi rożnego typu.
 • Wydarzenie wtórne-wzmacniające – Wydarzenie, które zachodzi po wydarzeniu inicjującym, wzmacnia ono emocje lub symptomy związane z wydarzeniem inicjującym. Zazwyczaj występuje więcej niż jedno wydarzenie wtórne.
 • Wywiad po-hipnotyczny – Okres czasu zachodzący bezpośrednio po hipnozie. Gdy klient opowiada lub odpowiada na pytania odnośnie sesji. Hipnoterapeuta może również  przedyskutować niektóre części sesji wskazując lub przypominając punkty, które interesują klienta
 • Wywiad przed-hipnotyczny – Dyskusja pomiędzy hipnotyzerem a osoba hipnotyzowana, która odbywa się przed wprowadzeniem osoby w stan transu. Dotyczy ona historii problemu:
  1. Jego natury
  2. Odnośnie wierzeń klienta kiedy problem się zaczął
  3. Co klient już robił  by sobie poradzić z tym problemem
  4. Jakiekolwiek przyszłe zdarzenia związane z tym problemem

Interesuje cię hipnoza? Przeczytaj poniższe strony:

[hcshort id=”15″]